Od września odmienialiśmy wraz z uczniami szczecińskich liceów słowo „Inny” przez wszystkie przypadki dyskutując o tym, że „co prawda Inni są Inni, ale dla nich to my jesteśmy Inni”, zastanawiając się, czy Trzeci Świat to świat gorszy czy też świat 3.0 czyli w wersji udoskonalonej, a także szukając powiązań Kamila Bednarka czy też szamponu z kontynentem afrykańskim. Kończymy naszą przygodę z twórczością Kapuścińskiego – na ten rok. Oczekujcie naszej oferty w przyszłym roku!

Poniżej krótkie podsumowanie projektu, który został dofinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2014 r.

glowy z kartki ulotki 2

  1. Napisaliśmy scenariusz zajęć edukacyjnych „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” w konsultacji z ekspertką z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi. W trakcie zajęć edukacyjnych scenariusz był testowany i poprawiany. Rozesłaliśmy go do zaprzyjaźnionych organizacji i nauczycieli. Jest dostępny w wersji elektronicznej na licencji CC BY 3.0 PL z opcją do ściągnięcia i wydruku tutaj.
  2. Zrekrutowaliśmy 12 szkół do udziału w projekcie i przeprowadziliśmy cykl zajęć edukacyjnych w oparciu o stworzony scenariusz. Zajęcia spotkały się z zainteresowaniem nauczycieli, również z poziomu gimnazjalnego. Do udziału w projekcie zgłosiły się nie tylko szkoły publiczne, lecz także prywatne oraz Miejski Ośrodek Wychowawczy, w którym mieszkają dziewczęta w wieku ponadgimnazjalnym. Ostatecznie zaplanowano 21 zajęć, które zostały przeprowadzone w październiku i listopadzie. W sumie w zajęciach wzięło udział 514 uczniów.
  3. Dodatkowo uczniowie otrzymali bilety na lekcję muzealną „Etnografia Afryki” do Muzeum Narodowego w Szczecinie, przygotowaną we współpracy z Fundacją Artykuł 25. Na 90-minutowych zajęciach młodzież była oprowadzana przez kuratora po wystawie prezentującej sztukę Afryki Zachodniej, a następnie brała udział w spotkaniu, na którym była przybliżana współczesna kultura Afryki: sztuka, muzyka, moda itd.
  4. Wśród uczniów szczecińskich liceów został ogłoszony konkurs na projekt kartki świątecznej promującej szacunek i solidarność względem innych kultur oraz społeczeństw. Jury wybrało najlepszy projekt, którego autorka została nagrodzona zestawem książek R.Kapuścińskiego (w tym 1 książka A.Domosławskiego „Kapuściński.Non fiction”. Zwycięska kartka była inspiracją dla grafika, który stworzył kartkę świąteczną używając motywu dłoni tworzących choinkę. Kartka została wydrukowana w ilości 1000 egzemplarzy i przekazana uczniom, którzy brali udział w spotkaniach w celu wykorzystania i promocji treści projektowych.