Fundacja Artykuł 25 została założona w 2010r. przez A.Antonowicz, R.Cyglickiego, dr M.Kupca i Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Celem Fundacji jest działanie na rzecz sprawiedliwej współzależności i zrównoważonego rozwoju krajów Globalnej Północy i Południa.

Obecnie zespół programowy fundacji tworzą:

Ola Antonowicz-Cyglicka, z wykształcenia filozofka, dodatkowo po studiach podyplomowych SWPS na kierunku Global Development and Policy Management, jedna z założycielek Fundacji Artykuł 25, prezeska zarządu fundacji. Od 2006 w Polskiej Zielonej Sieci koordynowała 12 międzynarodowych i polskich projektów edukacyjnych, rzeczniczych i pomocowych (z partnerami w Ghanie, Tanzanii i Kenii), specjalizuje się w kampaniach dot. współzależności globalnych i efektywności współpracy rozwojowej. Projekty, które prowadzi z partnerami afrykańskimi, skupiają się na wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego i promowaniu rozwiązań służących rozwojowi przy zachowaniu środowiska naturalnego. Prowadzi sesje warsztatowe dla dorosłych i młodzieży z zakresu edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. W latach 2009-2017 była w Zarządzie Grupy Zagranica.

Dorota Obalek, członkini zarządu Fundacji Artykuł 25, z wykształcenia filolożka słowiańska, dodatkowo po studiach podyplomowych Marketing kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2012r. pracuje w Muzeum Narodowym w Szczecinie, w dziale edukacji m.in. prowadząc zajęcia dla uczniów szkół wszystkich poziomów. Prowadzi przedmiot „Animacja kultury” na kierunku kulturoznawstwo Uniwersytetu Szczecińskiego od 2012. Współorganizowała 2 edycje ogólnopolskiego festiwalu teatralnego Kontrapunkt i Mały Kontrapunkt (dla dzieci). Ma również doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli nt. wybranych aspektów edukacji globalnej w nauczaniu szkolnym.