scenariusz zajec Inny. Nie znam okladka

Scenariusz zajęć "Inny. Nie znam, boję się, zwalczam. O mechanizmie dyskryminacji, który jest nam do niczego niepotrzebny i różnicach, które … nie istnieją" kierowany jest do uczniów szkół średnich. Został stworzony na podstawie książki Filipa Skrońca „Nie róbcie mu krzywdy” oraz książki Wiesława Łukaszewskiego „Pięknie się różnić mądrze być podobnym. O pożytkach dostrzegania podobieństwa między ludźmi”. Książka Filipa Skrońca pokazuje tragiczne historie piętnowania osób z albinizmem w Tanzanii. Czytając je trudno uwierzyć, że albinizm będący przecież kolejną chorobą genetyczną, może być przyczyną życia w prześladowaniu i ciągłym niebezpieczeństwie. Scenariusz zajęć z pomocą historii spisanych przez Filipa Skrońca w Afryce Wschodniej, pokazuje uczniom uniwersalny i destrukcyjny mechanizm piętnowania inności, lecz także poszerzy ich rozumienie tego, co obecnie dzieje się na kontynencie afrykańskim, który w polskich mediach i w szkole wciąż najczęściej stereotypowo traktowany jest jako martwa przestrzeń. Mimo, że podjęty w książce temat piętnowania osób z albinizmem nie jest łatwy ani przyjemny, za pomocą scenariusza uczniowie zrozumieją, że kontynent afrykański jest tak samo pełen postępowych innowacji, jak i poważnych problemów społecznych oraz dyskusji rozpalających całe społeczeństwa. Pokażemy konkretne kampanie społeczne i działania aktywistów z kontynentu afrykańskiego i w ten sposób poszerzymy horyzont myślenia o Afryce.

Drugim, tak samo ważnym celem scenariusza jest dyskusja o tym, czym jest dyskryminacja. Wskażemy na mechanizm dyskryminacji, za którym stoi manipulacja i zaktywizujemy uczniów do krytycznego spojrzenia na to, co jest podstawą dyskryminacji: przeświadczenia o istnieniu różnic uniemożliwiających dialog, zrozumienie, współistnienie. Wykorzystamy do tego książkę wybitnego psychologa Wiesława Łukaszewskiego. W ramach pracy warsztatowej będziemy pokazywać korzyści z przyjęcia globalnej perspektywy „My”, nie unikając również dyskusji o problemie rywalizacji i dyskryminacji wśród młodzieży.

Scenariusz zajęć "Inny. Nie znam, boję się, zwalczam. O mechanizmie dyskryminacji, który jest nam do niczego niepotrzebny i różnicach, które … nie istnieją"

scenariusz zajec Badanie DNA w walce ze sterotypami

W ramach spotkania opowiemy o Projekcie Genograficznym – zakrojonym na globalną skalę wspólnym przedsięwzięciu Towarzystwa National Geographic i IBM, którego celem było zrekonstruowanie prehistorycznych tras migracji człowieka na podstawie informacji zawartych w DNA. W trakcie zajęć młodzież dowie się, jak dzięki genetyce możemy obalać stereotypy dotyczące pochodzenia, narodowości czy koloru skóry, jednocześnie pokazując, jak niewiele wiemy o sobie i swoich przodkach, a z jaką łatwością szufladkujemy innych tylko dlatego, że się od nas różnią wyglądem czy pochodzeniem. Scenariusz wyjaśnia również takie pojęcia jak rasizm, faszyzm czy apartheid, pokazując fakty historyczne, które leżały u podłoża tych zjawisk.

Scenariusz może być realizowany w szkołach średnich.

Scenariusz "Badania DNA w walce ze stereotypami"

okladka scenariusz wyzwaniaScenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego” dotyczy zjawiska strukturalnego głodu, który utrudnia mieszkańcom krajów Globalnego Południa planowanie własnego rozwoju. Zajęcia są oparte o książkę pt.: „Głód” Martina Caparrosa oraz wykład pt.” „Niebezpieczeństwo jednej historii” Ch.Ngozi Adichie. Istotnym elementem scenariusza jest promowanie postawy szacunku i otwartości względem ludzi z innych części świata oraz rzetelne informowanie o przyczynach strukturalnego głodu, który dotyka niektórych mieszkańców krajów rozwijających się. Scenariusz ma za zadanie pogłębić rozumienie tego zjawiska, które ma nierozerwalny związek ze światową gospodarką, szczególnie rynkiem produkcji i dystrybucji żywności oraz globalną polityką, szczególnie relacjami między krajami globalnej Północy i Południa. Scenariusz ma również na celu zanegowanie stereotypu o bierności najbiedniejszych mieszkańców Ziemi, w szczególności rolników i rolniczek utrzymujących się tylko i wyłącznie z własnych zbiorów. 

„Głód” nazywany jest reportażem totalnym. Autor pisze między innymi o różnicy między głodem a głodem strukturalnym. „Głód na świecie, ok. 800 milionów ludzi na świecie głoduje.” – to sformułowanie wydaje się być wyświechtane i banalne. Tych, którzy chcą naprawiać świat, pyta się czasem z nutą ironii: „I co, może głód na świecie też zlikwidujesz?” sugerując, że takie zjawisko jest nieodzowną częścią rzeczywistości. Mało kto jednak próbuje naprawdę zrozumieć co to jest głód, co to znaczy umrzeć z głodu i dlaczego takie rzeczy dzieją się w dzisiejszym świecie. M.Caparros postawił sobie za cel od tabuizowanie zjawiska głodu pokazując jego wiele oblicz.

Scenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego”

Scenariusz zajec Ostatni dzwonek dla klimatu str1

Scenariusz „Ostatni dzwonek dla klimatu. Aktywuj się!” kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i zerówek. Został stworzony we współpracy z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej  w 2019 roku. Celem scenariusza jest przybliżenie problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska, głównie ze zmianami klimatu i uwrażliwieniem dzieci na efekty zmian, spowodowanych głównie działalnością człowieka. Scenariusz pokazuje jaki wpływ mają nasze decyzje na otaczający nas świat, uświadamiając odpowiedzialność za własne działania, których efekty mogą być odczuwalne na drugim końcu świata. Topnienie lodowców, pustynnienie, rozmarzanie wiecznej zmarzliny, skażenie: atmosfery, oceanów, mórz, rzek, wymieranie licznych gatunków roślin i zwierząt, to główne problemy z którymi już dziś się mierzymy i z pewnością będą to również kluczowe zagadnienia dla kolejnych pokoleń.

Scenariusz prezentuje także sylwetki dziecięcych i młodzieżowych aktywistów klimatycznych takich jak: Greta Thunberg, Autumn Peltier, Xiye Bastida, pokazując że każdy z nas bez względu na wiek, może zmieniać świat. Działania młodych aktywistów w wieku 6-14 lat pokazują jak można we współpracy z kolegami i koleżankami podejmować niezwykle pomysłowe i mądre działania naprawcze, które w dłuższej perspektywie mogą mieć wpływ nie tylko na jakość naszego życia, ale przede wszystkich na przyrodę i inne istoty żyjące.

Scenariusz zajęć "Ostatni dzwonek dla klimatu. Aktywuj się"

okladka scenariusza trash art

4. edycja projektu Spotkanie z Innym, została zakończona 30 listopada 2018, ale zajęcia na podstawie autorskiego scenariusza "Drugie życie naszych rzeczy - trash art" stworzonego w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej realizowane są nadal w Muzeum Narodowym w Szczecinie! Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz przedszkoli (grupy 0) na godzinne zajęcia, które do końca 2019 roku odbywają się w przestrzeni wystaw afrykańskich. Zajęcia można realizować również szkole, do czego serdecznie namawiamy.

Celem spotkań z najmłodszymi jest przybliżenie im problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska i uświadomienie im, iż każdy z nas jest producentem ogromnej ilości śmieci, których „życie” nie kończy się wraz z usunięciem ich z naszego domu. Gdzie trafiają nasze śmieci i komu szkodzą? Czy możemy zapobiec temu zjawisku? Czy chcemy budować „śmieciowe wyspy”? Czy śmieci mogą być początkiem czegoś nowego? Czy stworzone z nich arcydzieła znajdą swoje miejsce w galeriach i muzeach? 

W czasie muzealnych spotkań postaramy się poszukać odpowiedzi na powyższe pytania i uświadomić uczestnikom zajęć, że ich codzienne decyzje mają realny wpływ na życie ich rówieśników w krajach Globalnego Południa. Pokażemy nie tylko wzajemne współzależności, ale również rozwiązania proponowane przez współczesnych artystów pochodzących głównie z Afryki Zachodniej, ale również Europy i Ameryki Północnej. Zobaczymy w jaki sposób można przetworzyć odpady w dzieła sztuki warte kilkadziesiąt tysięcy euro, które tworzą między innymi Pascal Marthine Tayou z Kamerunu, Duncan Johnson ze Stanów Zjednoczonych czy grupa artystyczna WE MAKE CARPETS z Holandii. Zajęcia pokażą, że sztuka afrykańska, to nie tylko prymitywne eksponaty, a pomysłowe i ekologiczne dzieła sztuki prezentowane w takich muzeach jak Tate Modern w Londynie czy MoMA w Nowym Jorku.

Scenariusz "Drugie życie naszych rzeczy - trash art"

scenariusz zajec spotkanie z innym Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku – wykład Ryszarda Kapuścińskiego z okazji wręczenia mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość dla drugiej istoty może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa. Kiedy zastanawiam się nad swoimi, długo już trwającymi, podróżami po świecie, czasem wydaje mi się, że najbardziej niepokojącym problemem były nie tyle granice i fronty, trudy i zagrożenia, ile wielekroć odżywająca niepewność o rodzaj, jakość i przebieg spotkania z Innymi, z innymi ludźmi, z którymi zetknę się gdzieś w drodze. Wiedziałem bowiem, że wiele, a nieraz może i wszystko, będzie od tego zależeć. Każde takie spotkanie było niewiadomą. Jak przebiegnie? Jak się potoczy? Czym zakończy?

Scenariusz zajęć „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” – dwugodzinne zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie tekstu R.Kapuścińskiego.