scenariusz zajec Badanie DNA w walce ze sterotypami

W ramach spotkania opowiemy o Projekcie Genograficznym – zakrojonym na globalną skalę wspólnym przedsięwzięciu Towarzystwa National Geographic i IBM, którego celem było zrekonstruowanie prehistorycznych tras migracji człowieka na podstawie informacji zawartych w DNA. W trakcie zajęć młodzież dowie się, jak dzięki genetyce możemy obalać stereotypy dotyczące pochodzenia, narodowości czy koloru skóry, jednocześnie pokazując, jak niewiele wiemy o sobie i swoich przodkach, a z jaką łatwością szufladkujemy innych tylko dlatego, że się od nas różnią wyglądem czy pochodzeniem. Scenariusz wyjaśnia również takie pojęcia jak rasizm, faszyzm czy apartheid, pokazując fakty historyczne, które leżały u podłoża tych zjawisk.

Scenariusz może być realizowany w szkołach średnich.

Scenariusz "Badania DNA w walce ze stereotypami"

okladka scenariusz wyzwaniaScenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego” dotyczy zjawiska strukturalnego głodu, który utrudnia mieszkańcom krajów Globalnego Południa planowanie własnego rozwoju. Zajęcia są oparte o książkę pt.: „Głód” Martina Caparrosa oraz wykład pt.” „Niebezpieczeństwo jednej historii” Ch.Ngozi Adichie. Istotnym elementem scenariusza jest promowanie postawy szacunku i otwartości względem ludzi z innych części świata oraz rzetelne informowanie o przyczynach strukturalnego głodu, który dotyka niektórych mieszkańców krajów rozwijających się. Scenariusz ma za zadanie pogłębić rozumienie tego zjawiska, które ma nierozerwalny związek ze światową gospodarką, szczególnie rynkiem produkcji i dystrybucji żywności oraz globalną polityką, szczególnie relacjami między krajami globalnej Północy i Południa. Scenariusz ma również na celu zanegowanie stereotypu o bierności najbiedniejszych mieszkańców Ziemi, w szczególności rolników i rolniczek utrzymujących się tylko i wyłącznie z własnych zbiorów. 

„Głód” nazywany jest reportażem totalnym. Autor pisze między innymi o różnicy między głodem a głodem strukturalnym. „Głód na świecie, ok. 800 milionów ludzi na świecie głoduje.” – to sformułowanie wydaje się być wyświechtane i banalne. Tych, którzy chcą naprawiać świat, pyta się czasem z nutą ironii: „I co, może głód na świecie też zlikwidujesz?” sugerując, że takie zjawisko jest nieodzowną częścią rzeczywistości. Mało kto jednak próbuje naprawdę zrozumieć co to jest głód, co to znaczy umrzeć z głodu i dlaczego takie rzeczy dzieją się w dzisiejszym świecie. M.Caparros postawił sobie za cel od tabuizowanie zjawiska głodu pokazując jego wiele oblicz.

Scenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego”

okladka scenariusza trash art

4. edycja projektu Spotkanie z Innym, została zakończona 30 listopada 2018, ale zajęcia na podstawie autorskiego scenariusza "Drugie życie naszych rzeczy - trash art" stworzonego w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej realizowane są nadal w Muzeum Narodowym w Szczecinie! Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych oraz przedszkoli (grupy 0) na godzinne zajęcia, które do końca 2019 roku odbywają się w przestrzeni wystaw afrykańskich. Zajęcia można realizować również szkole, do czego serdecznie namawiamy.

Celem spotkań z najmłodszymi jest przybliżenie im problematyki związanej z szeroko pojętą ochroną środowiska i uświadomienie im, iż każdy z nas jest producentem ogromnej ilości śmieci, których „życie” nie kończy się wraz z usunięciem ich z naszego domu. Gdzie trafiają nasze śmieci i komu szkodzą? Czy możemy zapobiec temu zjawisku? Czy chcemy budować „śmieciowe wyspy”? Czy śmieci mogą być początkiem czegoś nowego? Czy stworzone z nich arcydzieła znajdą swoje miejsce w galeriach i muzeach? 

W czasie muzealnych spotkań postaramy się poszukać odpowiedzi na powyższe pytania i uświadomić uczestnikom zajęć, że ich codzienne decyzje mają realny wpływ na życie ich rówieśników w krajach Globalnego Południa. Pokażemy nie tylko wzajemne współzależności, ale również rozwiązania proponowane przez współczesnych artystów pochodzących głównie z Afryki Zachodniej, ale również Europy i Ameryki Północnej. Zobaczymy w jaki sposób można przetworzyć odpady w dzieła sztuki warte kilkadziesiąt tysięcy euro, które tworzą między innymi Pascal Marthine Tayou z Kamerunu, Duncan Johnson ze Stanów Zjednoczonych czy grupa artystyczna WE MAKE CARPETS z Holandii. Zajęcia pokażą, że sztuka afrykańska, to nie tylko prymitywne eksponaty, a pomysłowe i ekologiczne dzieła sztuki prezentowane w takich muzeach jak Tate Modern w Londynie czy MoMA w Nowym Jorku.

Scenariusz "Drugie życie naszych rzeczy - trash art"

scenariusz zajec spotkanie z innym Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku – wykład Ryszarda Kapuścińskiego z okazji wręczenia mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie przebywania latami wśród dalekich Innych uczy mnie, że tylko życzliwość dla drugiej istoty może poruszyć w niej strunę człowieczeństwa. Kiedy zastanawiam się nad swoimi, długo już trwającymi, podróżami po świecie, czasem wydaje mi się, że najbardziej niepokojącym problemem były nie tyle granice i fronty, trudy i zagrożenia, ile wielekroć odżywająca niepewność o rodzaj, jakość i przebieg spotkania z Innymi, z innymi ludźmi, z którymi zetknę się gdzieś w drodze. Wiedziałem bowiem, że wiele, a nieraz może i wszystko, będzie od tego zależeć. Każde takie spotkanie było niewiadomą. Jak przebiegnie? Jak się potoczy? Czym zakończy?

Scenariusz zajęć „Spotkanie z Innym jako wyzwanie XXI wieku” – dwugodzinne zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie tekstu R.Kapuścińskiego.