okladka scenariusz wyzwaniaScenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego” dotyczy zjawiska strukturalnego głodu, który utrudnia mieszkańcom krajów Globalnego Południa planowanie własnego rozwoju. Zajęcia są oparte o książkę pt.: „Głód” Martina Caparrosa oraz wykład pt.” „Niebezpieczeństwo jednej historii” Ch.Ngozi Adichie. Istotnym elementem scenariusza jest promowanie postawy szacunku i otwartości względem ludzi z innych części świata oraz rzetelne informowanie o przyczynach strukturalnego głodu, który dotyka niektórych mieszkańców krajów rozwijających się. Scenariusz ma za zadanie pogłębić rozumienie tego zjawiska, które ma nierozerwalny związek ze światową gospodarką, szczególnie rynkiem produkcji i dystrybucji żywności oraz globalną polityką, szczególnie relacjami między krajami globalnej Północy i Południa. Scenariusz ma również na celu zanegowanie stereotypu o bierności najbiedniejszych mieszkańców Ziemi, w szczególności rolników i rolniczek utrzymujących się tylko i wyłącznie z własnych zbiorów. 

„Głód” nazywany jest reportażem totalnym. Autor pisze między innymi o różnicy między głodem a głodem strukturalnym. „Głód na świecie, ok. 800 milionów ludzi na świecie głoduje.” – to sformułowanie wydaje się być wyświechtane i banalne. Tych, którzy chcą naprawiać świat, pyta się czasem z nutą ironii: „I co, może głód na świecie też zlikwidujesz?” sugerując, że takie zjawisko jest nieodzowną częścią rzeczywistości. Mało kto jednak próbuje naprawdę zrozumieć co to jest głód, co to znaczy umrzeć z głodu i dlaczego takie rzeczy dzieją się w dzisiejszym świecie. M.Caparros postawił sobie za cel od tabuizowanie zjawiska głodu pokazując jego wiele oblicz.

Scenariusz „Wyzwania współczesnego świata czytane ze zrozumieniem – problem głodu strukturalnego”